קרקס האשליות קניון עזריאלי

מתי והיכן

ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום ראשון, 12 אוגוסט
11:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום ראשון, 12 אוגוסט
16:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום ראשון, 12 אוגוסט
17:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שני, 13 אוגוסט
11:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שני, 13 אוגוסט
16:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שני, 13 אוגוסט
17:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שלישי, 14 אוגוסט
11:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שלישי, 14 אוגוסט
16:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שלישי, 14 אוגוסט
17:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום רביעי, 15 אוגוסט
11:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום רביעי, 15 אוגוסט
16:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום רביעי, 15 אוגוסט
17:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום חמישי, 16 אוגוסט
11:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום חמישי, 16 אוגוסט
16:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום חמישי, 16 אוגוסט
17:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום ראשון, 19 אוגוסט
11:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום ראשון, 19 אוגוסט
16:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום ראשון, 19 אוגוסט
17:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שני, 20 אוגוסט
11:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שני, 20 אוגוסט
16:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שני, 20 אוגוסט
17:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שלישי, 21 אוגוסט
11:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שלישי, 21 אוגוסט
16:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שלישי, 21 אוגוסט
17:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום רביעי, 22 אוגוסט
11:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום רביעי, 22 אוגוסט
16:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום רביעי, 22 אוגוסט
17:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום חמישי, 23 אוגוסט
11:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום חמישי, 23 אוגוסט
16:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום חמישי, 23 אוגוסט
17:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום ראשון, 26 אוגוסט
10:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום ראשון, 26 אוגוסט
11:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום ראשון, 26 אוגוסט
16:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום ראשון, 26 אוגוסט
17:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שני, 27 אוגוסט
10:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שני, 27 אוגוסט
11:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שני, 27 אוגוסט
16:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שני, 27 אוגוסט
17:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שלישי, 28 אוגוסט
10:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שלישי, 28 אוגוסט
11:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שלישי, 28 אוגוסט
16:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שלישי, 28 אוגוסט
17:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום רביעי, 29 אוגוסט
10:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום רביעי, 29 אוגוסט
11:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום רביעי, 29 אוגוסט
16:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום רביעי, 29 אוגוסט
17:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום חמישי, 30 אוגוסט
10:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום חמישי, 30 אוגוסט
11:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום חמישי, 30 אוגוסט
16:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום חמישי, 30 אוגוסט
17:30