קיץ מבולבל

מתי והיכן

ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום רביעי, 01 אוגוסט
09:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום רביעי, 01 אוגוסט
11:15
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום רביעי, 01 אוגוסט
12:45
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום רביעי, 01 אוגוסט
16:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום רביעי, 01 אוגוסט
17:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום חמישי, 02 אוגוסט
09:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום חמישי, 02 אוגוסט
11:15
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום חמישי, 02 אוגוסט
12:45
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום חמישי, 02 אוגוסט
16:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום חמישי, 02 אוגוסט
17:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום ראשון, 05 אוגוסט
09:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום ראשון, 05 אוגוסט
11:15
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום ראשון, 05 אוגוסט
12:45
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום ראשון, 05 אוגוסט
16:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום ראשון, 05 אוגוסט
17:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שני, 06 אוגוסט
09:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שני, 06 אוגוסט
11:15
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שני, 06 אוגוסט
12:45
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שני, 06 אוגוסט
16:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום שני, 06 אוגוסט
17:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום רביעי, 08 אוגוסט
09:30
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום רביעי, 08 אוגוסט
11:15
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום רביעי, 08 אוגוסט
12:45
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום רביעי, 08 אוגוסט
16:00
ת"א-אמפי עזריאלי
יש כרטיסים
יום רביעי, 08 אוגוסט
17:30